İncildə və Peyğəmbərlikdə 10 rəqəminin mənası nədir?

Bu rəqəm İncildə 242 dəfə istifadə edilmişdir və onuncu söz 79 dəfə xatırlanır. On insanın mükəmməlliyinin sayıdır. Kişinin əllərində və ayaqlarında on barmağı var. İbrahimin köhnə qulluqçusu İshaqa arvad götürmək üçün Rivqa torpağına gedərkən on dəvə götürdü.Oraya çatdıqdan sonra Rivqa bütün dəvələri üçün su gətirdi. Bundan sonra qulluqçu ona on dövrəli qızıl ağırlığında iki qolbaq verdi.

Rebekanın anası və qardaşı İshaqla evlənməyə getmədən əvvəl ən azı on gün onlarla birlikdə olmasını istədi (Yar. 24:55). Fikrət, dərhal ayrılmağa qərar verdi.avtomobildə quş kaka uğurlar

İncildə 10 nə deməkdir?

Bu gözəl hekayədə, on rəqəminin işarələrinin sıra mükəmməlliyinin sayı olaraq necə tapıldığını görürük. On bakirə məsəlində (Mt.25) on rəqəmi bir Yəhudi nikahı üçün lazım olan qanuni sayını təmsil edir. Ana, Şamuelin doğulmasından əvvəl steril idi; Əri “Mən on oğlundan yaxşı deyiləmmi?” Deyərək onu təsəlli verdi. (1 S.1: 8).Süleymanın bir gün üçün tədarükü otuz və ya üç dəfə on xor xırda undan, altmış və ya altı qat on xor unundan ibarət idi; on kök öküz, iyirmi və ya iki dəfə on öküz otu, yüz on dəfə on qoyun və başqaları (1 Padşahlar 4:22).

Məbəddə və Süleymanın sarayında binaların müxtəlif hissələrinin ölçülərində hər yerdə onluq tapırıq (1 R. 6-7 və 2 Kr. 3-4). Hamanın on oğlu asıldı (Ester 9:14).

Bu ayənin mükəmməl bir təfsiri kimi xidmət edir: Ancaq Məsihə aid olanlar ehtirasları və istəkləri ilə cismi çarmıxa çəkdilər (Qalatiyalılara 5:24). Əgər Haman bədənin bir növüdürsə, onda on oğlu ehtiras və şəhvətlərində bədənin mükəmməl təzahürünü təmsil edir. Hikmət bir şəhərdəki ondan çox qüdrətli insanı gücləndirir (Vaiz 7:19). Padşahın yeməyinə bulaşmaq istəməyən Daniel sarayların başçısından xahiş etdi: qulluqçularınızı on gün sınaqdan keçirməyinizi, bizə tərəvəz və içmək üçün su verməyinizi xahiş edirəm (Dan 1:12). ).On gün sonra görünüşləri daha yaxşı idi və bütün digər gənclərdən daha möhkəm idilər.

On cüzamlı İsa tərəfindən təmizləndi, ancaq onlardan yalnız biri ona təşəkkür etmək üçün geri qayıtdı. İsa ondan soruşdu: Təmizlənənlər deyilmi? Doqquzu haradadır? (Luka 17:17). Mükəmməl bir günahkar xilas oldu; Rəbbə neçə tərif və minnətdarlıq verilir?

On Zəbur Hallelujah sözü ilə başlayır (Ps 106, 111, 112, 113, 135, 146, 147, 148, 149, 150). Məcazi mənada danışanda Rəbbin yaxşılaşdığı on cüzamlı tərəfindən oxuna bilərdi (Luka 17). İsrail övladlarının fidyəsi, on geraya bərabər idi, beləliklə həm Allahın iddia etdiyi, həm də insanın nə verməli olduğunu bilirdi (Çıx 30: 12-16; Say 3:47). İsrailin çöldəki Tanrıya qarşı on qiyamı (Saylar 14:22) köhnə İsrail nəslinin tamamilə uğursuzluğunu göstərir.Çadır, şəhadət çadırı olaraq on dəfə xatırlanır. Müqəddəs yerin əsasları yüz talant gümüşdə idi (10 × 10) (Çıxış 38:27). Çadırın masalarının uzunluğu on qulac idi. Kortda on kətan pərdə və həyətin qərb tərəfində on sütun vardı (Çıx 26: 1; 26:16; 27:12).

On dəfə Müqəddəs Kitab bu adları təkrarlayır: 1. İbrahim, İbrahim (Yar. 22:11); 2. Jacob, Jacob (Gen. 46: 2); 3. Musa, Musa (Çıxış 3: 4); 4. Samuel, Samuel (1 Şam. 3:10); 5. Marta, Marta (Luka 10:41); 6. Simon, Simon (Luka 22:31); 7. Şaul, Şaul (Həvarilərin işləri 9: 4); 8. Rəbb, Rəbb (Mt.7: 21, 22; 25:11; Luka 6:46; 13:25); 9. Eloi, Eloi (Mark 15:34, Mt 27:46, Ps 22: 1); 10. Qüds, Qüds (Matta 23:37, Luka 13:34).

Məna və simvolizm

Numerologiya və kababalizmin əldə etdiyi nəticələrə görə 10 rəqəminin mənası haqqında məlumat axtarırsınız? Yaxşı oxumağa davam edin, çünki aşağıda göstərilənlər barədə sizə məlumat veririk. On rəqəm dolğunluğu, dəqiqliyi, virtuozluğu təmsil edir. Bir sözlə: mükəmməllik.

Onsuz da qədim xalqlar əllərinin barmaqlarını sayırdılar və on yaşa çatdıqda çoxlarını qruplaşdırdılar.

Riyaziyyatda sözdə baza onluğunu ilk istifadə edənlər Misirlilər olsalar da, Pifaqor fəlsəfəsində on nömrə Ali Varlığa aid mükəmməlliyin sinonimi kimi qəbul edilmişdir.

Beləliklə, dörd sətirdə təsnif edilmiş on nöqtədən (hər biri hər sətirdə bir-dörd nöqtə nömrələnən) düzəldilmiş tetraktys və ya üçbucaqlı rəqəm, Pifaqor dini üçün əsas mistik bir simvol idi.

Hal-hazırda, ondalık sistemdən istifadə edərək, ümumiyyətlə əllərimizin barmaqlarını istifadə etməyə alışmış hər hansı bir hesabı on nəfərlik qruplarda təşkil edirik.

Tarotda on rəqəmi məşhur Bəxt çarxı ilə təmsil olunur, bu da hər növbənin həyata yeni bir fürsət verməsi deməkdir.

Buna görə də, on rəqəminin mənası, hədəflərinə çatmaq üçün yollarında tapdıqları bütün riskləri öz üzərinə götürərək, onu müəyyənləşdirənlər tərəfindən təklif olunan hər şeyə nail olmaq üçün yüksək bir qabiliyyətlə əlaqələndirilir.

Bu insanlar hər şeyi yüzdə yüz səylə edəcək ya da heç bir şey etməyəcəklər. Bunun maksimumunun hamısı və ya heç olduğu deyilə bilər.

Riyaziyyatçı Leibniz, birliyin simvolu olaraq bir nömrənin Tanrını, sıfırın boşluğu təmsil etdiyini, beləliklə Tanrının Kainatı yoxdan yaratdığına gəldiyini söylədi.

Xristianlıqda on rəqəmi saysız-hesabsız vəziyyətdə təkrarlanır: On Əmr, Misiri vuran on bəla ... Bundan əlavə, Adəm və Nuhun paylaşdığı atalar on nəfərdir, Nuhla İbrahim arasında da on var.

İbranilər üçün ona bərabər olan Yod, Tanrının adını meydana gətirən ilk hərfdir. Eynilə, hazırda on sıfır ilə 10 arasındakı adi miqyasda ən yüksək not, yəni mükəmməllik olaraq təyin edilmişdir.

Vurğulaya biləcəyimiz digər çox maraqlı mənalar 1 rəqəminin mənası və numerologiyadakı əhəmiyyətidir, əlavə olaraq rəqəmlər haqqında daha çox araşdırma aparmağa və 2 rəqəminin mənasının nə olduğunu öyrənə bilərsiniz? Rəqəmsal lüğətimizdə.

Sevgidə 10 nömrə

Bu sayla əlaqəli insanlar güclü və qətiyyətlidir. Enerji Dəfələrlə xarizmatik olur. Həm də bu pozitiv xüsusiyyətlər sayəsində ümumiyyətlə istədikləri hər şeydə müvəffəq olurlar.

Bəzən və şəxsiyyətlərinin onları hər şeyə və ya heç bir şeyə aparan hissəsi sayəsində başladıqları bir işi bitirməməyi üstün tuturlar və bu, dəqiq bir şeyi qənaətbəxş bir şəkildə bitirməmək qorxusundan qaynaqlanır. Bu qorxuya qalib gəldikdə, on insan öhdəsindən gəlinməz hala gəlir.

10 nömrə haqqında həqiqətlər

Xəyallarımız çox vaxt simvolik bir məna daşıyır və bizim və şəxsiyyətimiz haqqında çox şey aşkar edə bilər. Ən mənalı xəyallara həmişə rəqəmlərin rol oynadığı xəyallar daxildir.

Deməli 10 rəqəmi də vacib bir xəyal görüntüsüdür. Xəyalda bunu vərəqdə və ya divarda yazılmış bir rəqəm kimi görə bilərik.

Bəzən on qat icraatda bir obyektimiz olur və ya müəyyən bir əməli üst-üstə on dəfə təkrar edirik.

Bəs bu yuxu simvolu tam olaraq necə şərh olunur? Xəyaldakı 10 rəqəmi nə deməkdir?

Əsasən xəyaldakı rəqəmlər şüuraltı ağılın mesajını təmsil edə bilər. Bu vəziyyətdə, tez-tez aidiyyəti olan şəxsi unutmaqla təhdid edən vacib məlumatlara istinad edirlər. Bəlkə yaxın bir insanın yaxın aylarda, gələn ayın 10-da ad günü olacaq? Yoxsa vacib bir iş görüşü varmı?

Xəyalpərəst yuxudakı on nömrənin ona zəng etmək istədiyini düşünmək üçün oyandıqdan sonra sürətlə başlamalı idi. Çox güman ki, bunu vaxtında xatırlaya biləcək. Bundan əlavə, yazılı 10 nömrəsi yeni bir başlanğıc üçün xəyal simvolu olaraq dayana bilər.

Bəlkə də bir kağız üzərində xəyal edirdi və ya riyaziyyat dərslərinin nəticəsidir və lövhədə dayandı. İlgili insan daha sonra özünü həyatda tanıyır və gələcəyi üçün yeni planlar hazırlayır. Artıq qazandığı təcrübədən öyrənmək istəyir.

On dəfə yuxuda özünü və qarşısındakı eyni obyekti görürsə, bu, dəyişmə iradəsinin gündəlik həyatda əvvəlki qarışıqlıqdan nəticələndiyinə işarədir. Xəyallar başın üstündəki son mövzulara qədər böyüdü. İndi bu həddindən artıq tələbin qarşısını almaq üçün narahatdır.

Digər tərəfdən bir şeyi bir yuxuda on dəfə təkrarlayırsa, əksinə ümumiyyətlə əksinədir: Bu vəziyyətdə 10 nömrəli yuxu simvolu ortaya çıxan monotonluqdan xilas olmaq istədiyini göstərir. Təsirə məruz qalan insan gələcəyi üçün daha çox müxtəliflik və çətinliklər arzulayır.

Xülasə

On, Tanrı və insan yönündə ikiqat məsuliyyət sayındadır. Kişi On əmri yerinə yetirmək və Allahın şahidi olmaq üçün qanun qarşısında cavabdeh idi.

Musanın günlərində Misir və Fironun üzərinə on bəla düşdü (Çıx 7:12). Boaz, şəhərin ağsaqqalları arasından on nəfərdən Rutun xilasçısı olduğuna şahid kimi xidmət etmələrini istədi (Rt 4: 2).

mars 5-ci ev sinastri

Luka 19-da on qulluqçu onlarla danışmaq üçün ağalarının əlindən on mina aldı. Onlardan biri ona tapşırılan minaya on qat daha çox verdi və on şəhər üzərində səlahiyyət alaraq mükafatlandırıldı.