İncildə və Peyğəmbərlikdə 11 rəqəmi nə deməkdir?

Allahın kəlamında bu rəqəmlə əlaqəli çox şey yoxdur. Bu yalnız 24 dəfə görünür. Bozukluğu, parçalanma və viranəliyi ifadə edən rəqəmdir. Yaradılış 32:22 mənasını göstərir.Yaqub Padan-Aramdan 11 uşaqla qayıdır; Binyamin sonradan doğulur və Məsihin bir növüdür, çünki anası ölərkən onu Benoni adlandırır: Xilaskarın əzablarına işarə edərək mənim ağrımın oğlu.

Yaqub ona Binyamin deyir: Zəfərli Məsihə işarə edərək sağ əlimin oğlu. Məsih indiki dünyanın nizamsızlığını və dağınıqlığını mükəmməl bir sülh aləminə çevirəcəyi kimi, Benjamin də 11 uşaq sayını 12-yə dəyişdirir.Bencamin dünyaya gəldikdən sonra Yusif satıldı, 11 uşağı evdə qoyub bir müddət narahatlıq gətirdi.

mənəvi qoxuların siyahısı

Müqəddəs Kitabda 11 nə deməkdir?11-də on birinci saat, Məsihin padşahların Kralı olaraq qayıdacağı 12-dən əvvəl qarışıq və dağınıq vaxt qeyd olunur. Yaradılış 37: 9-da, Yusifin xəyalındakı 11 ulduz, Yəhudilərin rədd etdikləri Padşahını alqışladığı günü qabaqlayır.

Yəhudanın son padşahlarından ikisi 11 il padşahlıq etdi. Yeremya kitabını yandıran Yehoyakim, Navuxodonosor ona qarşı çıxanda və Yerusəlimi dağıtmaq işinə başladığı zaman padşahlıq etdi (2 Padşahlar 23:36, 24: 1, 2 Ch 36: 5-6). Allahın sözünü Yeremya vasitəsilə eşitmək istəməyən padşah Sidqiya, Navuxodonosorun Yerusəlim üzərində hökmranlıq tapşırığını yerinə yetirdiyi şəxs idi (2 Saln. 36:11; Jer 52: 1), çünki on birinci ildə… a şəhərin divarında qırılma edildi (Jer 39: 2). Millətlərin dövrü burada başladı. 11 rəqəminin Qüdsün dağıdılması və viran qalması ilə necə əlaqəli olduğunu görürük.

Binyamin sonradan doğulur və Məsihin bir növüdür, çünki anası ölərkən onu Benoni adlandırır: Xilaskarın əzablarına işarə edərək mənim ağrımın oğlu. Yaqub ona Binyamin deyir: Zəfərli Məsihə işarə edərək sağ əlimin oğlu. Məsih indiki dünyanın nizamsızlığını və dağınıqlığını mükəmməl bir sülh aləminə çevirəcəyi kimi, Benjamin də 11 uşaq sayını 12-yə dəyişdirir. Bencamin dünyaya gəldikdən sonra Yusif satıldı, 11 uşağı evdə qoyub bir müddət narahatlıq gətirdi.Qanunun təkrarı kitabında ... Musanın İordan çayının bu tərəfində, səhrada bütün İsraillilərə söylədiyi sözlər var .... Təqdimat yolu ilə oxuduğumuz təəccüblüdür: On bir səyahət Seir dağına gedən Horebdən Kadesh-Barneaya (Qanunun təkrarı 1: 2). Allah bu kitabın əvvəlində Horeb ilə vəd olunmuş torpaq arasındakı qırx illik fasiləyə ehtiyac olmadığını vurğulamaq istəyir. Yalnız on bir günlük səyahət idi. 11 rəqəmi İsrail övladları tərəfindən qırx illik həcc ziyarətinin çılğınlığının canlı bir xatirəsidir.

Esav və ya Edom hər zaman şəklində cismi təmsil edir. Yaradılış 36-da bir çox nəsillər üçün qeyd olunan Esav nəslinin şahzadələrdə və padşahlarda vaxtından əvvəl çiçəkləndiyini görmək bizim üçün maraqlı və ibrətamizdir. Ətin həmişə taxtlarda yerləşməsi ehtimalı var. Esavdan neçə şahzadə gəldi? On bir (Gen. 36: 40-43).

Çadırın ikinci pərdəsi natamam bir rəqəm olan 11 pərdədən ibarət idi (Çıx. 26: 7). Matta 20: 6-9-da, on birinci saatın işçiləri qarışıqlığa səbəb oldular. Həvarilərin İşləri 1-də Matthias, yalançı və intihar edən şagird olan Yəhudanın yerini tutmaq üçün seçilənə qədər natamam bir sayı -11 şagird görürük.

Məna və simvolizmPlanlarında özünü itirmə riski var və heç bir şey həqiqətən başa çatmayacaq. Randevusu varsa, bu görüşləri qorumağa çalışır. Dəqiqlik çox vacibdir və öyrənilməlidir. 11 nəfər ictimai maraqlar naminə hərəkət etməlidir. Əvvəlcə öz insanları haqqında düşünməlidirlər, hər şeydən əvvəl və öz rifahlarını yox.

Psixoloq, psixoanalitik, karyera və ya astroloq kimi 911 müəllim, yazıçı, missioner, aktyor və ya müjdəçi qədər yaxşı uyğun gəlir. Ancaq bir natiq və ya filosof kimi belə, həmişə ixtiraçı və ya tədqiqatçı kimi yaxşı görünür. Televiziya və radio sahələrində özünü rahat hiss edir.

11 rəqəmi əsas nömrə və rəqs nömrəsidir. 2 nömrəsinin daha yüksək titrəməsidir. Cəzadan çox şey gözlənilir. Həyatındakı həddini mükəmməl bir şəkildə araşdırmağı bacarır, həm mənəvi, həm dini, həm də mədəni inkişafları idarə edərək müvəffəqiyyətə aparır. 11 nəfərin təmsil etdiyi insanlar əsl vizyonerlərdir və daha yüksək mənəvi sferada olurlar.

taurus günəşi ay ayıdır

Numerologiya və ya ədədi simvolizm qədim dövrlərdən bəri insanları işğal etmiş və hələ də tam tədqiq olunmamış geniş bir sahədir.

Bununla birlikdə fiziki və psixoloji hadisələr arasında diqqətəlayiq birliklər müşahidə edildi. Xəyalda bir rəqəm görünürsə, ümumiyyətlə xüsusi bir mesajdır. Əvvəla, riyaziyyat sıfır ilə ikisi arasındakı təbii bir rəqəmdir. Onunla ümumiyyətlə saymağa başlayırıq, çünki ən kiçik rəqəm kimi qəbul edilir.

11 rəqəmi sərhəddi keçmək üçün müasir numerologiyada dayanır; axı, mükəmməl 10-u izləyən ilk dəyərdir.

11-ə usta nömrəsi də deyilir və mistik və mənəvi deməkdir. İdealistlər və xəyalpərəstlər tez-tez doğum tarixlərində bu rəqəmə sahibdirlər. 11-in yuxu təfsirində dediklərini bu yazıda öyrənəcəksiniz: Döymə yazığa səbəb olan uğursuzluqlar. Ən uğursuz bədən bəzəkləri burada görünə bilər!

444-un İncil mənası

Sevgidə 11 nömrə

11 rəqəmi idealistlər və xəyalpərəstlər üçün numerologiyada, eyni zamanda mistiklər üçündür. 11-in çox görmə qabiliyyəti var və bu səbəbdən tez-tez insanlar üçün bir ilham olur.

11, ən çətin vəziyyətlərə yiyələnməyi bacarır və hər zaman qapılarını aça və digər insanlara uğur qazanmasına kömək edə bilər. Həmişə öz instinktlərinə güvənməlidirlər.

11-lər çox danışıq qabiliyyətinə sahibdirlər, buna görə özünü kütlə qarşısında çıxış platformasında hiss edir. Mühazirələr oxumağa və hətta moizə oxumağa və insanları bağlamaq üçün idealdır, çünki həmişə onu dinləməkdən xoşbəxtdirlər.

Ancaq həm də nəzəri deyil, həm də praktik olmağı və planlarını həyata keçirməyi öyrənməlidir.

Sayı 11 haqqında həqiqətlər

Xəyal rəmzi on bir mənəvi yuxu təfsirində daha yüksək mənəvi səviyyədə inkişafa doğru dayanır. On birinci saat kimi təfsir olunan, ilk master nömrədir, çünki yaradılış və iradə üçün bir simvol olan birinin cəmindən, onluq isə atılımın rəqəmi olaraq meydana çıxır.

Numerologiyada xəyal quran günah və pozğunluq üçün on bir yuxu simvolu simvollaşdırılır. Buradakı onluq mükəmməl ədədi və qanunu ifadə etdiyindən, 11 hər ikisinin keçişini təmsil edir.

Ümumiyyətlə, bir rəqəmin yuxuda görünməsi ya xəyal qurmağın bir xatırlatması və ya göstəricisi kimi şərh edilir və ya simvolik bir xarakter daşıyır. Oyaq vəziyyətdə yuxu görən bir ədədi və ya rəqəmi şüurlu şəkildə xatırlamağa boş yerə cəhd etmiş ola bilər, buna görə yuxu vəziyyətində ona geri dönə bilər. Bir rəqəmin xəyalı faktiki bir hadisə ilə əlaqəli ola bilər və daha sonra bir şərh tələb etmir, məsələn, bir lotereya bileti və nömrələri yazıldığını görəndə.

Yuxu simvolu 11, ümumi yuxu təfsirindəki həqiqi sayının yanında başqa bir mənaya da malikdir. 11 xəyalda görünsə, deməli, daha yüksək bir mənəvi səviyyəyə çatdığını və daha da inkişaf edəcəyini simvollaşdırır. Bir saat kontekstində, on bir rəqəm yuxu təfsirində xəyal qurmağı sürətli bir hərəkətə çağıran sonuncu saat olaraq qəbul edilir.

cırbızlar nəyi simvollaşdırır?

On bir yuxu simvolu ikidən ibarət olduğundan, daha geniş bir yuxu təfsiri üçün bir nömrənin əhəmiyyəti nəzərə alınmalıdır. Yuxuda olan orijinal və bölünməmiş birliyi göstərir və burada başlanğıc nöqtəsi kimi başa düşülür.

Bəzən yuxu simvolu da ən yüksək rütbə mövqeyi kimi yozula bilər. Çox vaxt yuxunuzdakı bir nömrəli şans və uğur deməkdir. Yuxu yuxuda indi yuxu simvolunu on bir, yəni iki subay görürsə, bu şərh yuxuların ümumi şərhində bir daha gücləndirmə alır. Xəyalların psixoloji təfsirində yuxuda simvolu on birinin yuxuda görünməsi iş və əziyyət, hətta yuxu üçün gərgin yeni bir başlanğıc deməkdir.

Bəzən yuxu simvolu 11-dəki ikisi də münasibətləri insanları tərəfindən başa düşülməyən iki şəxs arasındakı məna mənasını ifadə edir.

11 özlüyündə həll edilə bilməyən bir əsas olduğundan, gözətçi dünyasındakı yuxu üçün psixoloji yuxu şərhindəki çətinliklə həll olunan bir münaqişəni də simvollaşdıra bilər.

Xülasə

Müqəddəs Kitabda Qüds Allahın şahidliyini təmsil edir.

11 rəqəmi, məcazi mənada, daha sonra Tanrı şahidliyinin boşaldılması və ya parçalanması ilə əlaqələndirilir. Allahın kəlamında bu rəqəmlə əlaqəli çox şey yoxdur.

Bu yalnız 24 dəfə görünür. Bozukluğu, parçalanma və viranəliyi ifadə edən rəqəmdir. Yaradılış 32:22 mənasını göstərir. Yaqub Padan-Aramdan 11 uşaqla qayıdır; Binyamin sonradan doğulur və Məsihin bir növüdür, çünki anası ölərkən onu Benoni adlandırır: Xilaskarın əzablarına işarə edərək mənim ağrımın oğlu. Yaqub ona Binyamin deyir: Zəfərli Məsihə işarə edərək sağ əlimin oğlu.

Məsih indiki dünyanın nizamsızlığını və dağınıqlığını mükəmməl bir sülh aləminə çevirəcəyi kimi, Benjamin də 11 uşaq sayını 12-yə dəyişdirir.

Bencamin dünyaya gəldikdən sonra Yusif satıldı, 11 uşağı evdə qoyub bir müddət narahatlıq gətirdi.